E-közigazgatás, e-önkormányzat bibliográfia és linktár (nagyrészt teljes szövegű elérhetőség)

Melléklet: Net-törvények időrendi sorrendben
Összeállította: Kerekes Pál

Kézikönyvek, összefoglalók, alapvetések
Adatok, tények. Jelentések
Önkormányzat
Elektronikus ügyintézés, elektronikus közszolgáltatások
Elmélet, e-világ tendenciái, szemléleti kérdések

Kormányzati honlapok
E-közigazgatás kutatói portálok

Hírlevelek
Szakmai és civil szervezetek oldalai

Oktatói-kutatói gyűjteményes honlapok
Európai eGovernment honlapok
E-közigazgatási periodikák, különszámok, tájékoztatási felületek

Az elektronikus közigazgatás jogszabályai
Törvények
Rendeletek, utasítások

 

Kézikönyvek, összefoglalók, alapvetések

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk. Köteles Bernadett. Budapest, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, 2007. 95 p. Elérhetőség: http://www.kszk.gov.hu/data/cms19112/ekozig_tankonyv.pdf

Budai Balázs Benjámin: E-Government, avagy kormányzati és önkormányzati kihívások az online demokrácia korában. Budapest, Aula Kiadó. 2002. 366 p.

Budai Balázs Benjámin – Sükösd Miklós: M-kormányzat – m-demokrácia. Mobilkommunikáció a közigazgatásban, a politikában és a nonprofit szektorban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. 427 p.

Budai Balázs Benjámin – Szentkirályi-Holota Szabolcs: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete. E-Government tanulmányok. Budapest, E-Government Alapítvány, 2005. 154. p.

E-közigazgatás 2010 Stratégia. [Elektronikus dokumentum] Budapest, MEH Elektronikuskormányzat-központ, 2008. Elérhetőség: http://www.ekk.gov.hu/hu/ekk/letoltheto/20080707_eksteljes.pdf

Kiss Balázs – Berta Kata – Boda Zsolt: Elektronikus kormányzás és elektronikus demokrácia. Lehetőségek és valóságok. In: Politikatudományi Szemle, 12. évf. 2004. 1-2. sz. 256. p. Elérhetőség: www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=E178D57C-A86E-4EB3-9DFB-165F2EF0AD7B

Király Ferenc: A varázslat a rácson túl él. Az e-közigazgatás Európában, a magyarországi elektronikus közigazgatás fő irányai. Új tudások és új tudatok a tudástársadalom korszakában nemzetközi konferencia bevezető előadás [Elektronikus dokumentum] Budapest – Székesfehérvár, 2002. Elérhetőség: http://www.strategiakutato.hu/doc/kutatocsoportok/
az_elektronikus_kozigazgatas_fo_iranyai.doc

Papp Zsigmond: Az e-government ismeret- és rendszerelméleti alapjai. Budapest, E-Government Alapítvány, 2006. 327 p

Solymár Károly – Sylvester Nóra: Az elektronikus iratarchiválás szabályozásának koncepciója. Budapest, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács megbízásából Eötvös Károly Intézet, 2008. 70 p. Elérhetőség: http://www.ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/
az_elektronikus_irat_0528_final.pdf

Szittner Károly: Az elektronikus közigazgatás kezdetei Magyarországon
In: Magyar közigazgatás 56. évf. 2006. 3-4. sz. 186-202. old

T-government, avagy Digitális interaktív televíziózás a közigazgatásban. E- Government tanulmányok. Szerk. Tózsa István. Budapest, E-Government Alapítvány, 2005.157 p.

Tózsa István: E-Government – elektronikus közigazgatás In: Magyar Tudomány. 169. évf. 2008. 7. sz. 833-843. p. Elérhetőség: http://www.matud.iif.hu/08jul/05.html

Adatok, tények. Jelentések

Borovitz Tamás – Csótó Mihály – Molnár Szilárd et al.: Elektronikus közigazgatás éves jelentés 2006. Készítette a BME-UNESCO Információs Társadalom és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja a Tárki és az ITHAKA szakmai partnersége mellett. Budapest, 2007. február. 31 p.
Elérhetőség: http://www.ittk.hu/web/docs/ITTK_EKOZIG_2006.pdf

Borovitz Tamás – Csótó Mihály – Molnár Szilárd et al.: Elektronikus közigazgatás éves jelentés 2007. [Elektronikus dokumentum] Budapest, BME ITTK Kutatócsoport, a Bell Research Kutatócsoport szakmai partnerségével, 2007. 49 p. Elérhetőség: http://www.ittk.hu/web/docs/ITTK_EKOZIG_2007.pdf

Borovitz Tamás – Csótó Mihály – Kovács Tímea Andrea et al.: Elektronikus közigazgatás éves jelentés 2008. [Elektronikus dokumentum] Budapest, BME ITTK Kutatócsoport, 2008. 12 p. Elérhetőség: http://www.ittk.hu/web/ittk_egov_eves_jelentes_2008.pdf

Csüllög Krisztina – Varga Anikó: Felmérés a hazai e-közigazgatás lakossági fogadtatásáról. In: Információs társadalom. 2007. 7. évf. 1. sz. 86-96. old.

Diósy Tamás – Enyedi Nagy Mihály – Pintér Róbert: Kék Notesz. A 8. Internethajó helyzetjelentése. Budapest, közreadja az ENAMIKÉ és a eWorld, 2007. 29 p.
Elérhetőség: http://internethajo.hu/media/Internethajo_Kek_Notesz_2007.pdf

Magyar információs társadalom jelentés 1998-2008. [Elektronikus dokumentum] Budapest, BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ, GKIeNET, MTA Infokommunikációs Jogi Centrum, 2007. 131 p.
Elérhetőség: http://www.ittk.hu/web/docs/ITTK_MITJ_1998-2008.pdf

Szigeti Tamás – Szoboszlai Judit – Vissy Beatrix: Megfelelés az elektronikus információszabadság törvény követelményeinek 2007-2008. Budapest, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, 2008. augusztus. 41 p.
Elérhetőség: http://www.ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/
az_e_infoszabadsag_tv_hatalyosulasanak_vizsgalata.pdf

Önkormányzat

Budai Balázs Benjámin – Szakonyi András: Interaktív önkormányzat. Budapest, Mediprint, 2005. 207 p.

Bujdosóné Dani Erzsébet: Helyi testületi anyagok leírásának bibliográfiai problémái. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 54. évf. 2007. 11-12. sz. 531-538. p. 

Gergó András: Egy községi önkormányzat az e-közigazgatás tükrében [Elektronikus dokumentum] In: INCO, 11. sz. Elérhetőség: http://www.inco.hu/inco11/ekozig/cikk1h.htm

Kerekes Pál – Mártonffy Attila: Hasznosul-e az adatvagyon? In: IT-Business, 2007. szeptember 18. 5. évf. 37. sz. 22 p.

 

Elektronikus ügyintézés, elektronikus közszolgáltatások

Burszán Judit: Ügyintézés elektronikus úton. Ket a gyakorlatban. Budapest, [kiad.] Fővárosi Közigazgatási Hivatal, Fővárosi Önkormányzat, Fővárosi Jegyzők Egyesülete, 2005. 30 p.

Csepeli György – Dessewffy Tibor – Hammer Ferenc – Kitzinger Dávid – Magyar Gábor – Monory Mész András – Rozgonyi Krisztina: Közszolgálat a digitális korban. In: Médiakutató. 5. évf. 2007. 2. sz. 7-23. old. http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_02_nyar/
01_kozszolgalat_digitalis_korban/01.html

Karoliny Eszter: Teljes szövegű jogszabályok az interneten – Elektronikus információszabadság és következményei a könyvtárak számára. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 53. évf. 2006. 5. sz. 238-241. p.

Kerekes Pál: Online közigazgatás. In: Magyar Nemzet. 2005. december. 16. 68. évf. 343. sz. 6. p. http://www.magyarnemzet.hu/portal/325235?searchtext=

Kerekes Pál: Kormányzati adatbázisok, elektronikus hivatalok tájékoztatási felületei, nemzeti hálózati nagyprojektek. In: Információból üzleti érték – az információbróker környezete és munkája. Szerk. Mikulás Gábor. Budapest, MIBE. 2006. 211-219. p.

Kerekes Pál: Ügysegédekre – vagy ügygondozókra – várnak az e közszolgáltatásokban. In: KIT Hírlevél, 2008/44. sz. 2008. dec. 3. http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=9127

Közkönyvtárak, értékek, bizalom és e-kormányzás. Ref. Kovácsné Koreny Ágnes. In: TMT, 55. évf. 2008. 11-12. sz. 553-556. p.

 

Elmélet, e-világ tendenciái, szemléleti kérdések

Csepeli György: Kreatív társadalom
In: Kritika. 2007. 36. évf. 12. sz. 2-4. old. http://www.csepeli.hu/pub/2007/csepeli_kreativ_tarsadalom_2007.pdf

Csepeli György: Wikitudás. In: Kritika. 2008. 37. évf. 4. sz. 2-4. old. http://www.csepeli.hu/pub/2008/csepeli_wikitudas_kritika_2008_4.pdf

Dombi Gábor – Kollányi Bence – Molnár Szilárd: Befogadást az Információs Társadalomba most. Az életminőség, digitális esélyegyenlőség, és a társadalmi megújulás Magyarországa. Helyzetkép, legjobb gyakorlatok, és akcióterv. Budapest, Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2007. 56 p. http://einclusion.hu/wp-content/uploads/2007/09/einclusion_inforum.pdf

Fekete Gizella: Intelligens város. [elektronikus dokumentum.] In: Prím Online. 2006. szept. 25. http://hirek.prim.hu/cikk/54919/

Gáspár András: A TSR modell lényege a gyakorlatban. In: Csányi Vilmos – Gáspár András – Hablicsek László et al.: Kataklizmák csapdája. Budapest, TSR Model Kft., 2008. 357 – 361. p.

Gáspár Mátyás: Kisközösségek hálózati szolgálata – partnerségben. A Magyar Teleház Szövetség 2002-2006 évekre szóló stratégiáját megalapozó tervezet http://telefalu.hu/test/service.php?act=irattar&did=8

Juhász Lilla: Magyary Zoltán, ez elektronikus közigazgatás előfutára In: Világosság. 47. évf. 2006. 1. sz. 21-28. p

Kerekes Pál: Ket, mint Net. In: Népszava. 2005. nov. 11. 132. évf. 272. sz. 7. p.

Kerekes Pál: Kulturális futóhomok? In: Magyar Hírlap. 2007. április 27. 40. évf. 98. sz. 12. p. http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=128192&archiv=1&next=0

Kerekes Pál: Kereskedjünk elektronikusan? In: Magyar Hírlap. 2007. július 14. 40. évf. 163. sz. 25. p. http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=132293&archiv=1&next=0

Kiss Endre: Tudástársadalom, globalizáció, aktorok. Az aktoriális oldal elmélete. [Elektronikus dokumentum] In: Kiss Endre honlap, Tudástársadalom rovat, 2004. http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/tudastarsadalom/
20051012112636520000000664.html

Molnár Szilárd – Z. Karvalics László: Közigazgatás az Internet korában – az e-kormányzat kutatói szemmel. In: Információs Társadalom. 3. évf. 2004. 2. sz. 5-23. p.

Z. Karvalics László: Úton a digitális kori kormányzás felé. Budapest, Demos Magyarország, 2008. 82 p. http://www.demos.hu/Tevekenyseg/Kiadvanyok/Tanulmanysorozat

 

Kormányzati honlapok

Elektronikuskormányzat-központ  http://www.meh.hu/szervezet/hivatalok/ekk

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet http://www.niif.hu

Nemzeti Hírközlési Hatóság http://www.nhh.hu/

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala  http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium http://www.khem.gov.hu/

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) http://www.nfu.hu/doc/690

 

E-közigazgatás kutatói portálok

BME-UNESCO Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) e-kormányzat Műhely http://www.ittk.hu/web/egov.html

Corvinus Egyetem Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék http://www.e-government.hu/digitalcity/domainstart/egov.jsp?dom=AAAAGCAI

Corvinus Egyetem Mobile Government Study Group (MGSG) http://www.mgsg.org/digitalcity/userhomepage.jsp?dom=AAAALQYV&prt=AAAALQVW&fmn=AAAALRAR&men=AAAALRAQ

Elektronikus Kormányzati Kutató Központ http://ekmk.sztaki.hu/

Eötvös Károly Intézet http://www.ekint.org/ekint/ekint.head.page?nodeid=17

Információs Társadalom- és hálózatkutató Központ (ITHAKA) http://www.ithaka.hu/Kezdolap 

Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület http://magyary.hu/

Siemens E-government Akadémia  http://www.siemens.hu/index.php?n=167 

Stratégiakutató Intézet Kht. http://www.strategiakutato.hu/1024/flash.htm

 

Hírlevelek

E-kormányzat Hírlevél. Az Elektronikuskormányzat-központ megbízásából kiadja az Infonia Alapítvány. http://www.ekk.hu/hu/ekk/Infoniahirlevelek

INFINIT Hírlevél archív. ITTK 1999-2007 között kiadott hírlevele http://archive.infinit.hu/ 

IT-Business Government. Az IT-business folyóirat heti rendszerességű kiadványa http://www.it-business.hu/hirleveleink

Könyvtár – Információ – Társadalom (KIT). Kiadja: GM Consulting http://www.kithirlevel.hu/

 

Szakmai és civil szervezetek oldalai

Informatikai Érdekegyeztető Fórum http://www.inforum.org.hu/ 

Informatikai Vállalkozások Szövetsége http://www.ivsz.hu/Engine.aspx 

Magyar Információbróker Egyesület (MIBE) http://www.mibe.info

Magyar Tartalomipari Szövetség [Honlap] Elérhetőség: http://www.matisz.hu/ 

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete http://www.mte.hu/mss01/alpha 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság http://www.njszt.hu/neumann/neumann.main.page

 

Oktatói-kutatói gyűjteményes honlapok

Csepeli György http://www.csepeli.hu

Kiss Endre http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/ 

Varga Csaba http://www.vargacsaba.hu

 

Európai eGovernment honlapok

Elektronikus közigazgatás online forrásai (angol nyelvű). eGovernment Online Resources http://www.egov4dev.org/links/index.shtml 

Az elektronikus kormányzat jövője: eGov 2020 program. eGovernment RTD 2020. Visions and Conceptions of European Citizens http://www.egovrtd2020.org/navigation/home 

Európai Bizottság angol nyelvű eGovernment oldala http://ec.europa.eu/information_society/tl/soccul/egov/index_en.htm

Európai e-közigazgatás videók és animációk. http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/
implementation/index_en.htm

Közigazgatási információvagyon hasznosítása üzleti területen (angol nyelvű). Public Sector Information in Europe (ePSIplus) http://www.epsiplus.net/ 

Negyedik eGovernment Miniszteri Konferencia Lisszabon 2007. 4th Ministerial eGovernment Conference Lisbon. http://www.egov2007.gov.pt/

 

E-közigazgatási periodikák, különszámok, tájékoztatási felületek

Computerworld Számítástechnika hetilap E-Government melléklete. http://computerworld.hu/e-government

E-Government tanulmányok. Kiadványsorozat az elektronikus eszközök közigazgatási alkalmazásának témakörében. Budapest, E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért 2004-2006. http://www.e-government.hu/digitalcity/news.jsp?dom=AAAAGCAI&prt=AAAAFZMK&fmn=AAAAFZMP&men=AAAAFZML&bem=AAAAPVSB 

Információs társadalom. Az ITTK Infonia Alapítvány havi folyóirata. 2004/2 e-kormányzat, és 2007/1 e-közigazgatás tematikus különszámai http://www.infonia.hu 

Localinfo. Önkormányzati Információs Központ http://www.localinfo.hu/

Prím online számítástechnikai elektronikus hírlap e-közig rovata http://hirek.prim.hu/ekozig/

 

Az elektronikus közigazgatás jogszabályai

A jogszabályok teljes szövege – az esetleges változásokkal, aktualizálásokkal is – letölthető: www.kozadattar.hu oldalról vagy közvetlenül a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye oldalról: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Törvények

2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2003. évi C. Törvény az elektronikus hírközlésről

2004. évi CXXXVIII. Törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2005. évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról

2007. évi LXXIV. Törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

2008. évi XXV. Törvény az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról

Előkészületben: T/6767. számú törvényjavaslat az elektronikus közszolgáltatásról

Rendeletek, utasítások

1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat  a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak végrehajtásáról

167/2004. (V. 25.) Kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről

184/2004. (VI. 3.) Kormányrendelet az elektronikus közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról

1101/2005. (X. 25.) Korm. határozat  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény hatálybalépésével kapcsolatos, a közigazgatási tevékenység színvonalának javításához, a közigazgatási szervek szolgáltatásainak egységesítéséhez, együttműködésének javításához szükséges feladatokról

1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat a közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról

182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

81/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1026/2008. (IV. 29.) Korm. határozat az informatikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük